Årsmødet 2022 afholdes i beboerhuset Karens Minde i Sydhavn, København fredag d. 11 november. Du kan se mere på spisesdelen under Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling i STOK d. 11. november, 2022, kl. 12 30, i Karens Mindekulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV

1: Valg af dirigent/mødeleder, der skal konstatere om mødet er lovligt indkaldt. Der kan vælges 2 dirigenter.

2: Valg af referent(er).

3: Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.

4: Beretninger fra eventuelle udvalg.

5: Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab

6: Fastlæggelse af kontingent og forelæggelse af budget for nyt regnskabsår.

7: Indkomne forslag

Bestyrelsen forslår vedtægtsændringer i paragraf 1:

Stk. 1. At fremme kendskabet til og styrke anerkendelsen af systemisk, narrativ og relationsfokuseret terapi og konsultation.

Stk. 2. At fremme samarbejdet og kontakten mellem personer og grupper der er interesseret i eller arbejder med systemisk, narrativ og relationsfokuseret terapi og konsultation, forskning, undervisning og ledelse.

Stk. 3. At arbejde for udviklingen af systemisk , narrativ og relationsfokuseret terapi og konsultations anvendelse indenfor forskellige sider af samfundslivet, samfundets institutioner og arbejdspladser m.v.

Stk. 4. At støtte medlemmer, der arbejder med systemisk, narrativ og relationsfokuseret terapi og konsultation, bl.a. med henblik på disse medlemmers interesse i faglig udvikling, arbejdsforhold og etiske spørgsmål.

Stk. 5. At fremme en høj faglig og etisk standard hos medlemmer, der arbejder med systemisk, narrativ og relationsfokuseret terapi og konsultation.

8: Valg af formand / kasserer (ulige/lige år).

9: Valg af bestyrelsesmedlemmer (jf. § 4 stk. 4.).

10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

11: Valg af 2 revisorer.

12: Eventuelt.