Nordisk kongres 2017

afholdes i Reykjavík, Island 31. maj – 3. juni 2017

Temaet for den 11. nordiske kongres i familieterapi er Meeting in the Middle
- Family Therapy: Pathways Towards Reconciliation

Læs nærmere på kongressens hjemmeside