Årmøde 8. - 9. november 2019

Vi mødes på Hotel Fåborg fjord - indtil trogrammet er færdig, bliv inspireret af sidste års program.


Hvad er det med den robusthed, skal vi kunne klare alt? Er det vores egen fejl når det går galt, når vi bliver syge, svage og udfordrede?
Et årsmøde, hvor vi inviterer tidens tendenser indenfor og udsætter dem for refleksion og dekonstruktion. Vi åbner for en dialog om tidens individualiserende blik på mennesket.
På årsmødet vil du høre Søren Hertz, Jacob Mosgaard og Ole Fogh Kirkeby forholde sig til forskellige diskurser i nutiden og i et historisk perspektiv.

Program

8.30 Ankomst og registrering
9.00 Velkomst v. STOKs formand Lisa Romlund
9.15 Hvad er det for et samfund, der tillader, at vi gør børn til dem, der har problemet?
v. Søren Hertz
12.00 Frokost
13.00-15.00 Generalforsamling
15.00 Pause
15.30-18.30 Robusthed, skrøbelighed & det generøse lederskab
v. Ole Fogh Kirkeby
19.00 Festmiddag


7.30 Morgenmad
9.00-10.15 Workshop
10.30- 12.45 Individet i relationen, relationen i individet
v. Jacob Mosgaard
12.45 Afslutning & Madpakker


Der tages forbehold for ændringer i programmet