Hovedoplægsholdere på STOKs årsmøde 2018

Søren Hertz

Ole Fogh Kirkeby

Jacob MosgaardSom inspiration og optakt, læs artikler af hovedoplægsholderne i sidste nummer af Systemisk og Narrativt forum hér

Hvad er det for et samfund, der tillader, at vi gør børn til dem, der har problemet?

Søren Hertz

Hvordan ved vi det, vi tror, vi ved? Hvordan begriber vi den verden, som børn i vanskeligheder er en del af? Hvordan placerer vi os i feltet – og hvordan skaber vi bevægelser, der kan blive overskridende i forhold til det, der har fyldt? KL har påvist, at antallet af børn og unge med en psykiatrisk diagnose er fordoblet i løbet af få år. Fra 2010 til 2017 er andelen af børn, der har fået en psykiatrisk diagnose, inden de fylder 15 år, steget fra fire til mere end ni procent. Oplægget understreger, at spørgsmålet om psykiatri opstår, når afmagt og usikkerhed på, hvad der kan skabe tilstrækkelig udvikling, fylder. Henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien sker, når børn alvorligt mistrives og ikke udvikler sig, som vi håber. Derfor er det en forsimpling og en adskillelse af noget, der hænger sammen, når det kommer til at se ud, som om børne- og ungdomspsykiatri blot handler om henviste børn. Det er derimod oplevelserne af afmagt, forkerthed, smerte og fastlåshed, der fører ind i psykiatrien. Lige her opstår vores socialpolitiske forpligtelser. Oplægget vil udfordre de stærke tendenser til individ- og symptomfokus: Børns og unges symptomer og særlige vanskeligheder skal tages alvorligt. Derfor må vi have fokus på kompleksiteten, sammenhængene og den indlejrede kommunikation.

Søren Hertz er børne- og ungdomspsykiater, medstifter af Metalog. Han er forfatter af ”børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder” (2008) og ”Børn og unge, psykiatri og samfund” (2017).Robusthed, skrøbelighed & det generøse lederskab

Ole Fogh Kirkeby

"Når vi bruger ordene resiliens, robusthed og skrøbelighed, kan vi referere til flere overordnede perspektiver eller videnskabelige og filosofiske retninger og paradigmer. Vi har et perspektiv, der fokuserer på menneskets væsen – på dets iboende kapaciteter, der udmøntes i påstanden om medfødte egenskaber, om de nu falder ud til robusthedens eller skrøbelighedens side. Dette perspektiv begrunder sig selv i et overordnet sæt af biologiske, antropologiske og neurobiologiske teorier med tilhørende evolutionær ramme."

Ole Fogh Kirkeby er filosof, ledelsesteoretiker, forfatter og professor emeritus, CBSIndividet i relationen, relationen i individet

JacobMosgaard

Paradokser og dialektik i systemisk og narrativ terapi. Forsvinder relationen i individets tidsalder? Risikerer vi at glemme systemisk visdom midt i anerkendelsen af den enkeltes værdier, den enkeltes narrativer, den enkeltes håb og drømme? Eller er det i virkeligheden en god udvikling, fordi personligt ansvar og agency forsvinder bag systemiske forklaringer? Hovedoplægget vil komme med bud på en systemisk og narrativ terapi, som tager højde for denne og andre centrale dobbeltheder. En terapi for relationelle individer, med forandrende bevidning, og hvor terapeuten er en ikke-vidende ekspert og en intim fremmed. En terapi, som omfavner de tilsyneladende paradokser, fordi de gør terapien til en social konstruktion og til et levende og kreativt rum.

Jacob Mosgaard er psykolog og tidligere næstformand i STOK. .Siden opdateres løbende