Hovedoplægsholdere på STOKs årsmøde 2017

Lennart Lorås

Anette Holmgren

Dorte Lund-Jacobsen, Dorte Nissen & Thilde Westmark, inpraxisDet handler stadig om frihed

Anette Holmgren

Dette årsmøde har fokus på familieterapiens teoretiske og metodiske rødder. For mig har terapi altid været et frihedsprojekt. Min oprindelige fascination af narrativ terapi lå i muligheden for at give modspil til dominerende forståelser, der gennemsyrer den moderne magt som den viser sig i traditionel psykiatri og psykologi, gennem en opmærksomhed på de handlinger man allerede havde gjort og det man allerede vidste. Jeg var tiltrukket af ideen om, at der allerede er viden nok. Terapeutens opgave var at hjælpe med at opdage den. Senere blev jeg drevet af et ønske om at kunne vise kulturen den smerte den selv producerede og af udviklingen af en samtalepraksis, hvor erfaringer opkvalificeres til kollektiv forståelse.

I dag fascineres jeg af de vanskelige, meningsløse og gemte erfaringer. Med dette som udgangspunktet vil denne formiddag handle om, hvordan de beretninger, jeg igennem årene har lyttet til, formede min tænkning og forståelse af den narrative praksis og af de problematikker, den rettede sig imod. Noget har forandret sig og nyt er på vej.

Oplægget præsenterer den narrative praksis igennem, hvad der kun kan blive en personlig optik. Dengang, nu og i fremtiden. I en blanding af teori, historier og fælles eksemplificereringer af min praksis.Systemiske bølger - Fortid, nåtid og fremtid

Lennart Lorås

I denne presentasjonen vil jeg innlede med å gjennomgå systemisk terapis historie og presentere et forslag til en definisjon av post-systemisk terapi. Jeg vil videre diskutere hvordan kjerneelementene, eller systemisk terapis ”DNA” kan ivaretas i et samfunn med stadig større fokus på lidelsesspesifikke, evidensbaserte metoder samtidig med forventningen om at metoden/e skal passe inn i et neo-liberalistisk kontrollregime. Hvordan kan vi ivareta systemisk terapis ”DNA” samtidig som vi er bevegelige og tar innover oss samfunnets endrede krav og strukturer?

Jeg vil også diskutere muligheten for en multi-epistemologisk systemisk terapi, i den hensikt å møte samfunnets stadig kontekstuelle endringer.Når verden kalder på ekspertise og sikkerhed:
Systemiske og narrative perspektiver på viden, tvivl og fortrydelse

Dorte Nissen, Thilde Westmark & Dorte Lund-Jakobsen, inpraxis

Man skal altid have to teorier for ellers bliver den ene til en sandhed (Rolf Sundet)

Når vi mødes med mennesker i samtaler, kræver det, at vi har et solidt fagligt fundament at stå på. Samtidig ændrer den kulturelle kontekst sig løbende - og det kræver fornyelse. Vi præsenterer derfor vores bud på et relevant samspil mellem den systemiske tilgang, den narrative tilgang og den kulturelle kontekst.
Vi har valgt at fokusere på viden, tvivl og fortrydelse som centrale pejlemærker i supervision og terapi. Vi ser på, hvad der bor i disse begreber fra et systemisk og narrativt perspektiv, hvorfor de for os er særligt relevante for narrativ og systemisk praksis anno 2017 og hvilken konkret udvikling af praksis de kan give inspiration til i både supervision og terapi. Krav om ekspertise, sikkerhed og viden stiger: Hvordan håndterer vi det uden at forlade det poststrukturalistiske fundament? Hvordan kan tvivlen blive et brugbart forgreningspunkt - både for os som professionelle og dem vi taler med? Hvordan kan fortrydelse - der interessant nok endnu har til gode at få en plads i det systemiske og narrative felt - give anledning til kaste nyt lys over muligheder og dilemmaer i vores terapeutiske samtaler i en tid, hvor individualisering og præstation præger samfundet?

Formiddagen vil veksle mellem oplæg, konkrete eksempler fra praksis, filmklip og enkelte mindre øvelser.Siden opdateres løbende