Workshop på STOKs årsmøde 2018

Lørdag d. 10. november 2018 kl. 9.00 - 10.15

Der kan stadig nåes at tilmelde workshops - se nederst på denne side.


Workshop 1

Aktionslæring i et narrativt perspektiv
v. Julie Falentin og Pernille Lydike

I et samfund der hastigt ændrer sig, hvor der vedvarende skabes ny viden og praksis tager andre former, er der øget behov for at forstå hvilken viden der er relevant for medarbejderne at tilegne sig og justere deres praksis efter det. Her bliver aktionslæring det værktøj som den lærende organisation kan anvende med fælles og individuelt sigte. Aktionslæring er en bottom-up proces, som tager udgangspunkt i de udfordringer medarbejdere og ledelse møder i deres praksis. De konkrete udfordringer danner rammen om medarbejdernes vidensindsamling med henblik på at opnå nye forståelser og danne nye praksisser. Med afsæt i et speciale om ”hvordan aktionslæring er blevet en succes på dagtilbudsområdet” har Julie og Pernille videreført resultater og metode til den pædagogiske praksis på døgntilbudsområdet og arbejdet metoden ind i et narrativt perspektiv. Der er således mulighed for at afprøve dele af aktionslæringsprocessen, og blive klogere på hvad aktionslæring kan både i teori og på baggrund af praksiserfaringer.


Workshop 2

Rum for Sårbarhed og Regulering i grupper
v. Trine Blücher

Workshoppen er desværre aflyst.


Workshop 3

Far i familiebehandling
v. Signe Bergman Johansen

Far i familiebehandling, feminisme, tilknytning og tryghed er nøgleord og omdrejningspunkterne i denne Workshop. Vi ønsker som familiebehandler, at faren kommer mere på banen i behandlingen. Når det ikke lykkes bruger vi ofte grunde som han er ikke interesseret, han arbejder meget eller han er aggressiv.

I denne workshop vil jeg se på mit arbejde med fædre. Jeg vil gå på opdagelse i blinde pletter, som kan stå i vejen for mit arbejde med fædrene. Hvornår lykkes det og hvornår bliver det svært. Jeg vil tage udgangspunkt i fem cases fra mit arbejde med sårbare spædbørnsfamilier i Gladsaxe Kommune.

Der er intet uskyldigt sted at stå i arbejdet med fædrene. Bedst som jeg troede at en far følte sig glad og stolt over hvor godt det var gået da mor fik en psykose og han blev den primære tilknytningsperson kunne han fortælle mig, at det var han slet ikke! Han mente at det var mors opgave at være primær omsorgsperson. Da mors medicin begyndte at virke blev hun den primære omsorgsperson igen. Denne workshop er ikke en workshop hvor jeg kommer med nye metoder, men jeg har lyst til sammen med jer at vende tanker og erfaringer ud fra de 4 nøgle ord.

Det vil være en Workshop hvor vi arbejder med vores blinde pletter i forhold til arbejde med fædrene og forhåbentlig sammen blive klogere på hvad vi kan gøre i fremtiden.


Workshop 4

PAF - Passiv Aktiv Feedback
- en måde at tale med børn og unge på, når de er i klemme
v. Nina Boelsgaard og Rikke Lyngdam, Foliko

Som mange andre praktikere, støder vi, i FOLIKO, på momenter i samtaler med børn og unge, hvor deres "Det ved jeg ikke"-svar dominerer, hvor deres tavshed og trækken på skuldrene skal sige det hele eller hvor svarene falder tøvende indefra en hættetrøje. Det er ofte samtaler, hvor man som praktiker kan blive i tvivl om, hvor hurtigt, hvor direkte eller hvor omsorgsfuldt man kan og skal gå til værks for at kunne holde den unge eller barnet i samtalen. ..Og gode råd bliver dyre, fordi det samtidig ofte er samtaler, hvor barnets eller den unges stemme netop er afgørende. Derfor har vi lagt vore hoveder og praksis i blød og har opfundet en metode (PAF), der virkelig kan en hel del i de momenter, hvor et barn/en ung er i klemme. Hvad enten klemmen findes i spændingsfeltet mellem konfliktende voksne, i kløften mellem barnets håb for fremtiden og dets frygt for at skulle fejle eller i ukendskabet til sit eget følelsesliv, så har PAF givet os en måde at være respektfulde, men samtidig insisterende voksne på i terapeutiske situationer med børn og unge. På workshoppen præsenterer vi kort de teoretiske og metodiske greb, viser video og så øver og diskuterer vi for resten. Metoden er konkret og kan anvendes straks.


Workshop 5

Samarbejde som et bud på robusthed
v. Susan Harnow. Leder af PPR, Greve Kommune

Robusthed er et af tidens store ord og kan forstås som den enkeltes ansvar og værn mod tidens krav.

Robusthed handler i sin grundbetydning om at være modstandsdygtig overfor modgang, belastninger og vanskelige vilkår.

Tværfagligt samarbejde kan være et bud på robusthed ved øge kompetencerne til at navigere i komplekse sager og samarbejdsrelationer. Tværfaglige kompetencer kan forstås som:

• Fælles sprog
• Fælles referenceramme
• Fælles håb og drømme

Tværfaglige kompetencer kan også forstås som kompetence til mødeledelse som kompetence eller som evne til at forhandle positioner og kontekstafstemme.

Hvis vi kunne gå fra ideen om svære og udmattende møder til en forståelse af hvad komplekse problemstillinger gør ved os, og dermed øge muligheden og evnen til samskabelse af løsninger.

På baggrund af en systemisk forståelse og praksiserfaringer vil jeg anvende workshoppen til et mødested for deltagerne, hvor de får blik for samarbejdets kræfter som hjælp mod tvivl og afmagt og inspiration til nye handleveje.Årsmødet er stedet, hvor vi alle mødes, og rammerne for workshop er som følger:

Der er afsat 75 minutter til workshop, som workshopholder er man (eller ens arbejdsplads) medlem af STOK, der betales ikke honorar for at afholde workshop, man betaler fuld deltagerpris til årsmødet og der er tradition for, at man får et par flasker vin som tak for indsatsen.
Der skrives et abstract på 5-10 linjer, der (når det er fremme i tide) bliver optrykt i årsmøde-flyeren.

Der er stadig plads til flere workshops - brug linket her til tilmelding:

Tilmelding af workshop til workshopstok@gmail.com

Alle workshops præsenteres her på hjemmesiden

Siden opdateres løbende