Workshop på STOKs årsmøde 2017

Lørdag d. 11. november 2017 kl. 9.00 - 10.15

Der kan stadig nåes at tilmelde workshops - se nederst på denne side.


Workshop 1

Supervisionens dramaturgi og analysestrategier- et bidrag til en systemisk og narrativt inspireret supervisionspraksis.
Af cand.psych. John Victor Gurnæs, Medbestyrer af Multiversitetet.

Denne workshop præsenterer en supervisionspraksis, der er vokset ud af systemisk og narrativ praksis. Workshoppen henter eksempler fra både familiearbejde og fra f.eks. misbrugsbehandling og døgninstitutionsarbejde, hvor det ofte er enkeltpersoner der er i fokus.

Fordi supervision er noget der foregår i sproget og i meningens-og fortællingens landskab, er supervision et kropsligt og dramatisk relationelt anliggende i rum og tid. At arbejde aktivt med supervisions dramaturgi, er derfor denne workshops ene tema.

Workshoppens andet tema handler om den relevante viden og praksis, som det er opgaven at udvikle i supervision, og som supervisionens dramaturgi baner vejen for. Supervision, der som oftest foregår i organisationer, er derfor organisationsudvikling, med alt hvad dertil hører. Analysestrategier der fører i denne retning vil blive præsenteret på workshoppen. I denne sammenhæng vil der blive rejst en kritik af sandhedsdiskursens og –ismernes, bl.a. social-konstruktionismens og ’not-knowing- positionens’, diskursive kapring af familieterapien, samt i dette tilfælde, af systemisk praksis.


Workshop 2

Skal vi have bæredygtighed ind på bostederne?
Af Bostedet Granhøjen

Bæredygtighed fylder mere og mere i samfundet. Men skal det også fylde mere på botilbud og i behandlingen? Og hvordan? Granhøjen har arbejdet med bæredygtighed gennem mange år som en naturlig del af driften og det pædagogiske arbejde. Vi har omlagt landbrug og beskæftigelse til økologisk produktion, og hverdagen på bostederne bliver i stigende grad præget af arbejdet med at belaste natur og miljø så lidt som muligt. Dermed er bæredygtighed også blevet en del af beboerens hverdag og fortælling.

Hvordan arbejder vi med bæredygtighed i et systemisk og narrativt perspektiv? Handler bæredygtighed kun om miljø og eller kan vi tale om bæredygtig behandling og pædagogik? Skal vi på socialområdet overhovedet bruge kræfter på bæredygtighed – og hvorfor? Workshoppen er arrangeret af Granhøjen, som er en række forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker


Workshop 3

Ved mor altid bedst?
Af Bostedet Granhøjen og Commuto Uddannelse

”Nu skal I skal altså gøre noget, han sidder og græder på værelset”.

Løsrivelsen fra mor, som er med til at opretholde en usund måde at leve på, lader ofte vente på sig. Vi har eksempler, der spænder fra ikke at give slip på børn, som nu er voksne og kan klare sig selv, hvor de pårørende insisterer på, at medarbejderne skal gøre ting for ”barnet”, som han selv kan – til tilfælde, hvor der sker fysisk og psykisk skade på de voksne børn, som unødige indlæggelser på somatisk afdeling eller at trigge selvskadende adfærd.

Hvordan kan vi bryde med de fastlåste roller i familiesystemet og skabe grobund for udvikling af nye og mere hensigtsmæssige familiesystemer for alle parter?

Workshoppen er et samarbejde mellem: Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling er en række forskellige bo-, beskæftigelses- og behandlingstilbud til unge og voksne med psykiske lidelser og sociale problematikker. Commuto Uddannelser har specialiseret sig i temadage og uddannelser til medarbejdere og ledere på det specialiserede socialområde.


Workshop 4

Bevægelser i grupper.
Af Trine Blücher, Blücher & People og Maria Olsen, Granhøjen

Hvordan kan vi arbejde med bevægelser i grupper og samtidig sikre tilpas tryghed og forstyrrelser, så gruppen kan arbejde optimalt?

Vi vil se nærmere på, hvordan vi kan håndtere forstyrrelser i gruppedynamikken når et eller flere medlemmer bliver ramt af modvilje eller praktiserer modmagt, og vi måske selv bliver ramt af noget. Når alle mennesker kan og vil noget, hvordan positionerer vi os så som facilitatorer i forkertheds-paradoxet? Vi vil dele vores erfaringer med arbejdet med forskellige slags grupper; Leder-, medarbejder- og supervisionsgrupper.


Workshop 5

Rideterapi i arbejdet med psykisk sårbare unge.
Af Anne-Grete Rasmussen, Lundekollektivet

Formålet med min workshop er at beskrive en terapeutisk metode, hvor Rideterapi indgår som det centrale omdrejningspunkt i arbejdet med psykisk sårbare unge ud fra en narrativ forståelse og praksisramme. Workshopén vil kunne give deltagerne overvejelser omkring Rideterapiens virksomme komponenter og potentiale i forhold til at tilføre noget nyt til narrativ praksis.

Nøgleord vil være: Heste, oplevelsesbaseret terapi, narrativ praksis.


Workshop 6

Workshop om narrativ rusmiddelbehandling.
Af Lene Rørbech og Mette Thyghøj fra Center for Forsorg og Behandling (CFB).

Lene og Mette har praktiseret narrativ rusmiddelbehandling siden 2007.

Rusmiddelbehandlingen dækker over psykoterapeutisk behandling af mennesker, der er udfordret af misbrug af forskellige former for rusmidler. Det kan være alkohol, hash og/eller hårde stoffer.

I behandlingen inddrages familien, idet rusmidler ikke kun går ud over dem, der er afhængige men også deres pårørende.

På workshoppen præsenteres forskellige måder at praktisere narrativ rusmiddelbehandling på.

Der tages afsæt i konkrete eksempler fra Lenes og Mettes praksis indenfor områderne: individuel terapi, familieterapi og gruppeterapi.

Workshoppen vil veksle mellem input fra Lenes og Mettes praksis og dialog med deltagerne.


Workshop 7

SELVET I SPIL: Reducere afstanden fra skam til accept…
Af Thorkild Olsen, direktør Villa Venire.

Med afsæt i min seneste artikel om Selvet med titlen “Skam Spillet” præsenteres og undersøges, hvorfor Selvet går i opløsning. https://www.villavenire.dk/bibliotek/artikler/

Jeg har mange gange oplevet og erfaret den stærke understrøm af udskamning i arbejdslivet. Jeg har set mennesker bukke under. Isoleret og overladt til sig selv i et omfang, der har oprørt mig. De funktionelle lidelser har taget over og energien rækker ikke længere. Tidligere har jeg beskæftiget mig med dilemmaspillet, hvor dilemmaer distribueres og presses nedad til det niveau, hvorfra de ikke kan afleveres videre til andre. Det foregår til stadighed, som en organisatorisk udfordring, mange har lært at håndtere og mestre. Men uanset om man magter sine opgaver, kan man ikke vide sig sikker. Det nye spil handler om skam. Og det er skæbnesvangert at så få kender spillets betingelser, spillepladen og brikkernes muligheder, fordi netop skam udmåler Selvet – om vi så at sige har styr på os selv eller om vi mister forbindelsen til os selv og går i opløsning. Til formålet at gøre os alle til bedre spilmestre og gøre os i stand til at lægge selvets brikker mere bevidst, har jeg udviklet en samlet beskrivende model – med skam i midten. Jeg vil afsløre skamspillets hemmeligheder, offentliggøre reglerne for spillet og pege på dine rettigheder og muligheder i dette spil.Årsmødet er stedet, hvor vi alle mødes, og rammerne for workshop er som følger:

Der er afsat 75 minutter til workshop, som workshopholder er man (eller ens arbejdsplads) medlem af STOK, der betales ikke honorar for at afholde workshop, man betaler fuld deltagerpris til årsmødet og der er tradition for, at man får et par flasker vin som tak for indsatsen.
Der skrives et abstract på 5-10 linjer, der (når det er fremme i tide) bliver optrykt i årsmøde-flyeren.

Der er stadig plads til flere workshops - brug linket her til tilmelding:

Tilmelding af workshop til workshopstok@gmail.com

Alle workshops præsenteres her på hjemmesiden

Siden opdateres løbende