Om Foreningen

Formål

STOK er forkortelsen for Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation. Foreningen blev stiftet i 1988 i København og har som udgangspunkt det formål at udbrede kendskabet til og anerkendelsen af systemisk og narrativ behandling.

Foreningen ønsker desuden at fremme en høj faglig og etisk standard hos de medlemmer, der arbejder med systemisk og narrativ tænkning. Aktiviteterne retter sig mod at fremme samarbejdet imellem personer, der interesserer sig for og beskæftiger sig med emnet. Det kan både være i form af terapi, konsultation, ledelse, forskning eller undervisning.

Fra foreningens side arbejdes der på at videreudvikle den systemorienterede og narrative metode. Dette sker for, at den i højere i grad kan benyttes som redskab over for forskellige sider af samfundslivet – institutioner, arbejdslivet med videre.

Læs STOKs vedtægter.

Aktiviteter

Årsmødet

STOKs årsmøde er årets begivenhed for STOK-medlemmer, da alle her har chancen for at møde ligesindede i fagligt og festligt lag. Vi har typisk en hovedoplægsholder, og medlemmerne kan på årsmødet inspirere og lade sig inspirere gennem egne workshops. Læs om forrige årsmøder her og her.

I forbindelse med årsmødet afholder STOK sin generalforsamling.

Systemisk Forum

Desværre er vores blad ikke tilgængeligt på siden mere, da bladet er blevet slettet af den tidligere host, da STOKs hjemmesiden er blevet fornyet.

Kurser

STOK har aktuelt ikke planlagt kurser i 2022, men med et nyt aktivt kursusudvalg håber vi snart at være klar med et program.

Lokalgrupper

I de fleste områder af Danmark er STOK repræsenteret ved en lokalgruppe. Disse lokalgrupper arrangerer møder, inspirationsaftener og meget mere for lokale medlemmer og andre interesserede. Find og læs om din lokale gruppe her (udbygges efterhånden).

Fokus på familien

STOK sidder i repræsentantskabet for det skandinaviske tidsskrift Fokus på familien. Som medlem får man tidsskriftet tilsendt fire gange om året. Er du medlem kan Fokus på familien nu også læses online – her skal logges ind via link på forsiden.

Nordisk samarbejde

I de andre nordiske lande har STOK en række søsterforeninger. Sammen med disse søger vi at udbrede kendskabet til systemisk terapi og konsultation, samt udbrede de særligt nordiske tanker i forbindelse med vores europæiske samarbejde. Se hjemmesider for den norske og den svenske forening.

Europæisk samarbejde

STOK er medlem af de nationale familieterapiforeningers kammer (NFTO) under den Europæiske Familieterapi Forening (EFTA – European Family Therapy Association). Denne organisation er endnu under opbygning, men har bl.a. til formål at udbrede familieterapeutiske ideer samt søge officiel anerkendelse af europæiske familieterapeuter.