Webmaster

De enkelte sider redigeres af redaktører med særskilte ansvarsområder. Overordnet ansvar haves af STOKs bestyrelse.

Spørgsmål om hjemmesiden kan rettes til hjemmesideansvarlige 
Jørgen Malmkjær-Mørch på Webmaster@danskstok.dk

Øvrige spørgsmål rettes til formanden.