Webmaster
De enkelte sider redigeres af redaktører med særskilte ansvarsområder. Overordnet ansvar haves af STOKs bestyrelse. Spørgsmål om hjemmesiden kan rettes til hjemmesideansvarlige Klavs Lindequist på Webmaster@danskstok.dk

Øvrige spørgsmål rettes til formanden.