INVITATION TIL INSPIRATIONSAFTEN STOK VESTJYLLAND

 

NARRATIV TERAPI OG MENTALISERING

den terapeutiske samtale og nogle familiers levede liv

FLERFAMILIETERAPI

 

 

Familieterapeut Trine Marie Madsen, fra Århus præsenterer aftenen således:

 

Der synes ind i mellem, at være for stor afstand mellem "den terapeutiske samtale" og nogle familiers konkrete levede liv.

På den baggrund besluttede vi i et familiehus lige uden for Århus, at afprøve hvordan det at arbejde med mentaliseringsøvelser og narrativ terapi kunne skabe en ramme, der kunne imødekomme dette dilemma.

 

Oplægget vil tage udgangspunkt i beskrivelsen af et flerfamilieterapeutisk forløb og vil have form af oplæg, videoklip og fælles refleksion.

 

Tid:  Torsdag d. 27 januar kl. 19 – 21.30

 

Sted: Danmarksgade 18 i Holstebro. Det er Alkoholbehandlingen i Holstebro kommune der lægger lokaler til.

 

Mellem kl. 21 og 21.30 vil der være info om STOK og udveksling af inspirationer deltagerne imellem.

 

Tilmelding: gerne snarest og senest 24 januar 2011.

 

Der vil blive serveret kaffe, the, frugt og evt. en kage. Hvem var det nu der ville bage kage til denne aften?

 

Der er kommet skærpede retningslinjer fra STOK´s bestyrelse. Det betyder, at man skal være medlem af STOK, enten som privatperson eller som arbejdsplads for at deltage. Du er velkommen til at have en gæst med, som ikke er medlem af STOK. 

 

VEL MØDT   Mette Westergaard Kontaktperson STOK