Bladudvalg

Navn Telefon Email
Ansv. redaktør:
Klavs Lindequist

2843 0367

klavs@lindequist.dk
Næstformand:
Lisa Romlund

2130 8745

lisa@danskstok.dk
Jørgen Malmkjær-Mørch 3031 1102 jorgen@danskstok.dk

Se oversigten over kurser og aktiviteter her

Se kursusudvalgets kommisorium her

Manuskripter sendes altid elektronisk til:

Klavs Lindequist

 

2843 0367

 

klavs@lindequist.dk 

Manuskriper skal leveres i Word-format

Annoncepriser:
Annoncepriser for medlemmer:
1/1 side: 4.500 kr. (B: 175 x H: 252)
1/2 side: 2.250 kr. (B: 175 x H: 123)
1/4 side: 1.125 kr. (B: 85 x H: 123)
1/8 side: 500 kr. (B: 85 x H: 58)

Priser for ikke-medlemmer forhandles.

For annoncer gælder, at:
1)  De skal indsendes til denne adresse
2)  De skal være i den eksakte størrelse (1/1 sides, 1/2 sides eller 1/4 sides)
3)  De skal være i formatet PDF (ikke word)
4)  De skal være bladudvalget i hænde inden deadline


Om bladet se her!