STOK fyraftensmøde - Gratis fyraftensmøde for systemisk, narrativt og relationelt nysgerrige

Onsdag
26/06-2024
17:00 - 19:30
26. juni 2024 - 26. juni 2024
Kolding bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding.
Mødested: Kolding bibliotek
Mødetidspunkt: 17:00

Det handler altid om noget - ikke om nogen
Kender du det, at der bliver talt lidt om en kollega, eller om én fra en anden afdeling, en forældre eller en pårørende eller en chef?

Læs mere her: https://danskstok.dk/memberportal/subscribe/index/141547

Det handler altid om noget - ikke om nogen

Kender du det, at der bliver talt lidt om en kollega, eller om én fra en anden afdeling, en forældre
eller en pårørende eller en chef?


Indimellem kan vi komme til at snakke om nogen, som om at de er et problem. Måske er de for
sløve? For energiske? For snakkende? For stille?, eller hvad vi nu sætter på af labels. Den slags
snak om “nogen” som er “et problem”, kan føre os ned ad en vej, belagt med misforståelser, forsvar,
ængstelighed, skam, smerte og kamp.<\br>

Den australske forfatter og terapeut, Michael White, som har bidraget meget til udvikling af den
narrative metode, havde en skøn læresætning, som lød: “Et menneske kan ikke være et problem.

Det er problemet der er problemet”. White var optaget af hvordan vi bruger sproget og tilbyder
principper for det vi kan kalde “eksternalisering” - altså, at vi adskiller problem og person.
Det er således ikke “nogen” der er problemet, men derimod “noget”, f.eks. “sløvheden” “energien”,
“snakken” “tavsheden”, osv.
Går vi et skridt videre, så kan vi kigge ind i hvad problemet, altså f.eks. “snakkeriet” gør ved os,
betyder for os, og lokker os til at tænke og gøre.
At tale om “nogen” i stedet for “noget” låser os fast i at sætte labels på de andre. At skille personen
fra problemet, gør det derimod muligt for at tale om det som svært, uden at “såre nogen”.
Har du lyst til at høre lidt mere om eksternaliserende sprogbrug efter Michael Whites narrative
samtaleprincipper, blandet op med lidt fra den kognitive terapis værktøjskasse og krydret med lidt
tanker om forråelse? Foredraget vil give dig indsigt i, hvordan du kan fokusere på problemerne i
stedet for personer og dermed fremme en mere konstruktiv og empatisk dialog på din arbejdsplads
og i relationen til samarbejdspartnere og borgere.

Du får et sæt af gode og perspektiverende spørgsmål med hjem .