Pitstop med filosof Cecilie Eriksen

26/10 2020

Tillid - et af tidens honnørord -

vi siger det tit, men hvad gemmer sig i det?

Cecilie Eriksen, filosof, forsker og forfatter"Det er vigtigt, at familien har tillid os som behandlere, hvis vi skal kunne gøre en forskel"

”Jeg har fuld tillid til, at hun når sin deadline, selv om det ser lidt kaotisk ud her fra sidelinjen”,

”Hvordan skal jeg kunne stole på min afdelingsleder fremover, når hun ikke holdt vores aftale?”.

Mange steder, hvor inpraxis færdes, bliver der talt om tillid. Nogle steder taler ledere om, at tilliden i organisationen skal øges for at skabe en bedre arbejdskultur eller sænke sygefraværet. Andre steder taler psykologer, familiebehandlere, pædagoger og socialrådgivere om, hvordan de kan få styrket den unges selvtillid eller familiens tillid til dem. Politikerne bryster sig af, at danskerne i mange år har været kåret til verdensmestre i social tillid. Vi taler om det i flæng, men hvad er tillid egentlig?

Inpraxis har inviteret filosof, forsker og forfatter Cecilie Eriksen til at give os et svar og gøre os klogere på fænomenet. Vi indbyder derfor til en spændende eftermiddag, hvor tilliden bliver gransket og levendegjort til inspiration for den daglige praksis, om det så er på ledelsesgangen eller i vuggestuen. Tillid er nemlig centralt i alle menneskelige relationer.

’Tillid er godt, men kontrol er bedre!’, skulle Lenin har sagt, og det citerer vi ofte i arbejdssammenhænge med et smørret smil om munden. Smilet bliver smørret, fordi Lenin nok ikke er det bedste lederforbillede, og fordi vi ved, at det jo egentlig er lidt forkert, dét der med kontrollen. Men samtidigt lever vi i en tid, hvor krav om konkurrencedygtighed, effektivitet og dokumentation er i højsædet i alle private og offentlige virksomheder. Her er det svært at undgå idéen om, at tillid nok er godt, men kontrol er nødvendigt, hvis vi skal klare os fremover i den globale konkurrence. Men vores ambivalens, eller måske lige frem modstand mod kontrol- og dokumentationsregimet, har fat i noget: Selv økonomer er begyndt at tale om, at tillid er vigtigere. En gæv dansk økonomiprofessor er endda gået så vidt som at vende Lenin på hovedet med mottoet ”Kontrol er godt, men tillid er billigere!”.

Cecilie Eriksen vil på dette pitstop fremdrage væsentlige pointer fra sin forskning i tillid og bruge bl.a. K.E. Løgstrup til at komme et spadestik dybere i vores forståelse af tillidens betydning i det menneskelige liv og arbejdsliv – bl.a. ved at forklare, hvorfor strategien ’tillid er godt, men kontrol er bedre’ er dømt til at fejle.

Cecilie Eriksen er redaktør og medforfatter til adskillige antologier, herunder Det meningsfulde arbejdsliv og sammen med Svend Brinkmann Selvrealisering – kritik af en grænseløs udviklingskultur. Hun er desuden en af serieredaktørerne på bogserien Moderne Arbejdsliv. I efteråret udkommer bogen Løgstrup og tilliden (Klim), som hun har skrevet sammen med Anne Marie Pahuus. Sidst, men ikke mindst, er hun en levende oplægsholder, der formår at gøre store filosofiske tanker forståelige og brugbare i daglig praksis for et bredt publikum. Kom og bliv inspireret!

Arrangør: inpraxis

Kurset er sat på oversigten af Dorte Lund-Jacobsen.

Læs mere om arrangementet på inpraxis.dk.

Tilbage til kursusoversigten.