Supervisionsseminar med Nina Jensen

5/10 2020

Supervisor i forandring - sæt personligheden på arbejde

Supervisor skal navigere i afgrænsede ”lommer” på arbejdspladser, som er præget af omskiftelighed, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed. Hvilke opgaver skal en supervisor egentlig løse i dag, og hvilke krav stiller den stigende kompleksitet til supervisors kompetencer – både de personlige og professionelle?

Inpraxis har til det årlige supervisionsseminar inviteret organisationspsykolog Nina Jensen. Hun vil give smagsprøver fra en supervisions- og facilitatormodel, hvor supervisors egen fleksibilitet og bevidste måde at bringe sig selv i spil på er en central del af den professionelle opgave.

I denne tilgang udspiller supervisors neutralitet sig levende og dynamisk gennem et engagement, hvor alle sanser er involveret og intet udelades – hverken mentalt, følelsesmæssigt eller kropsligt. Når supervisor arbejder med et dobbeltrettet fokus – indadtil og udadtil – er det en invitation til en fælles praksis og udvikling i supervisionsgruppen.

Nina har i 25 år styrket ledelses- og samarbejdskompetencer i danske virksomheder til glæde for arbejdsmiljø, samarbejdskultur og bundlinje. Hun faciliterer teamudvikling, konsulent- og ledelsestræning. Intentionen med Nina´s arbejde er at styrke en levende og dynamisk professionalisme. Hendes konkrete hands-on tilgang er funderet i en længerevarende systemisk/integral praksis.

Vi kender Nina gennem mange år, idet hun tidligere har fungeret som ekstern underviser i inpraxis, og vi glæder os til igen at opleve hendes levende undervisning og nytænkning omkring supervision.

Nina Jensen er cand.psych., specialist i arbejds- og organisationspsykologi og supervisorgodkendt af Dansk Psykolog Forening og certificeret som Integral Facilitator. Hun har de sidste 15 år været selvstændig i cosma.dk.

Arrangør: inpraxis

Kurset er sat på oversigten af Dorte Lund-Jacobsen.

Læs mere om arrangementet på inpraxis.dk.

Tilbage til kursusoversigten.