Børn og unge som pårørende

1/11 2021

Kl. 14.30-17. Med Ingelise Nordenhoff.

Børn og unge fra familier med sygdom eller andre problemer, opsøger sjældent nogen at tale med, fordi de skammer sig eller er bange for at blive set ned på. Omvendt holder de voksne sig ofte tilbage med at spørge, fordi de er bange for at gøre det sværere for barnet. Ifølge undersøgelser er tilstedeværelsen af en voksen, der engagerer sig i barnets liv, ellers en vigtig beskyttelsesfaktor for udsatte børn, hvad enten det er en lærer, pædagog, støttekontaktperson, socialrådgiver, psykolog eller familiebehandler eller en anden voksen i barnets miljø. Mange ønsker at give en hjælpende hånd, men hvordan griber man det an, så det bliver en reel støtte for barnet og dets familie?

På dette pitstop vil Ingelise Nordenhof komme ind på følgende spørgsmål:
Påtager unge pårørende sig altid et større ansvar i hjemmet end andre børn og unge eller er der også andre måder at håndtere situationen på?
Er livet som ung pårørende kun problematisk eller kan det også bidrage til at udvikle nyttige kompetencer?
Hvordan forholder vi os til de dominerende fortællinger, som forudsiger, hvor slemt det vil gå, som ikke nødvendigvis bidrager til udvikling af psykisk robusthed?
Hvilke narrative og systemiske ideer er særligt brugbare i individuelle, familie- og gruppesamtaler med børn og unge som pårørende?
Børn og unge, som er pårørende, bliver ofte kategoriseret ud fra forældrenes vanskeligheder. Det kan få os til at tro, at vi kan forudsige barnets behov for støtte ud fra, hvilken kategori, forældrene tilhører. Men da Ingelise Nordenhof interviewede 21 unge pårørende fra forskellige kontekster, gjorde hun den iagttagelse, at der på trods af forskelle i forældrenes vanskeligheder, var klare fællestræk, når det kom til følelsesmæssige oplevelser og hvad de fandt hjælpsomt. Dette pitstop henvender sig derfor til alle fagpersoner, der møder børn og unge fra familier, der er ramt af så forskellige vanskeligheder som psykisk sygdom, alvorlig sygdom og død, problemer med rusmidler, afsoner en fængselsdom og meget mere.

Kom til en inspirerende eftermiddag, hvor vi gennem oplæg og dialog bliver klogere på, hvordan vi kan invitere børn og unge ind i betydningsfulde samtaler om det, de står i og lever med.

Ingelise Nordenhof er socialrådgiver og narrativ/systemisk familieterapeut med egen praksis og tilbyder samtaler med børn, unge og familier. Hun er forfatter til flere bøger om emnet og arbejder aktuelt som gruppeleder i Børnecancerfonden for søskende til en kræftsyg søster eller bror. Hun er foredragsholder og underviser om børn som pårørende og i at arbejde med børne- og ungegrupper samt er supervisor for familiebehandlere, gruppeledere, sundhedsplejersker og på familieterapiuddannelsen. Hun har medvirket i flere udviklings- og filmprojekter om børn som pårørende og er aktuelt tilknyttet i forskningsprojektet ”Safir - Family Talk” i Regions H’s psykiatri.

Arrangør: inpraxis Aarhus

Kurset er sat på oversigten af Anne Stærk.

Læs mere om arrangementet på https://www.inpraxis.dk/kursus/pitstop-ingelise-nordenhof.

Tilbage til kursusoversigten.