Arbejdet med bekymrende skolefravær

8/11 2021

Smutveje og omveje

Pitstop med Camilla Printz & Mai Juul Andersen.
Kl.14.30-17.00 i Helsingør
Arbejdet med bekymrende skolefravær - forståelse, håndtering og koordinering
Bekymrende skolefravær har store omkostninger for både børn, forældre og lærere. Det ledsages som oftest af en stor portion frustration og afmagt. En af hovedudfordringerne er, at alvorlige skolefraværsproblematikker ofte lander mellem mange forskellige stole eller aktører. For er skolefravær forældrenes, barnets eller skolens problem? Eller er det snarere PPR, socialrådgiverens eller familiekonsulentens? Resultatet af dette spørgsmål bliver ofte, at de forskellige aktører venter på, at andre handler, og i mellemtiden kan skolefraværet udvikle sig… og vejen henimod skole kompliceres og forlænges.

Andre gange sættes forskellige initiativer og indsatser i gang. Det kan være gode og gennemtænkte initiativer, men hvis de ikke er tilstrækkeligt koordinerede, trækker de ikke nødvendigvis i samme retning. I værste fald modarbejder de forskellige initiativer hinanden. Resultatet er børn, der sidder derhjemme i måneder, nogle gange op til flere år og misser betydningsfuld udvikling på flere fronter.

På dette PITSTOP vil temaet derfor være smutveje og omveje i arbejdet med disse skolefraværende børn, deres familier og det professionelle netværk. Inspirationen kommer fra et tværprofessionelt team, U-start i Hvidovre Kommune, der igennem de sidste tre år har forsøgt at finde nye veje i arbejdet med denne komplekse problematik. Teamet arbejder på tværs af centrene og stiller sig lige midt i opgaveløsningen, hvor de med et ben i egen organisation og et ben i U-start krydser ind i hinandens fagligheder.

Denne eftermiddag vil de præsentere nogle af de mest gennemgående greb og metoder, de gør brug af i samarbejdet med de mange aktører:

Hvordan kan vi gå til opgaven, når vi får en skolefraværsproblematik ind ad døren?
Hvordan kan vi konkret kortlægge årsager og planlægge og justere indsatser?
Hvordan kan vi skabe et tæt samarbejde og koordinering med det private og professionelt netværk?
Hvordan kan vi helt konkret arbejde mentaliserings-inspireret med netværket?
Hvilke assessment-elementer og samtaleteknikker kan vi med fordel gøre brug af i bestræbelserne på at hjælpe børn tilbage i et stabilt skoleforløb?
Pit-stoppet henvender sig til alle faggrupper med interesse for bekymrende skolefravær.

Camilla Printz og Mai Juul Andersen er psykologer og arbejder på Poppelgården Familiecenter i Hvidovre. De har i en årrække arbejdet med børn, unge og familier i sammenhænge med anbringelser, i skoleregi og i familiebehandling. De arbejder begge med forskelligartede opgaver, herunder VISO-rådgivning samt undervisning og supervision. De er forfattere til flere artikler og bogkapitler, der peger ind i arbejdet med børn, familier og professionelle.

Arrangør: inpraxis, Helsingør

Kurset er sat på oversigten af Dorte Lund-Jacobsen.

Læs mere om arrangementet på www.inpraxis.dk/kursus/pitstop-skolefravaer.

Tilbage til kursusoversigten.