5. Metalog Konference

30/8 2022

Behovet for afgørende nyt – set i lyset af 10-års planen for bedre mental sundhed.
Konferencen afholdes i Slagelse.

Arrangør: Metalog

Kurset er sat på oversigten af Søren Hertz.

Læs mere om arrangementet på metalog.dk/konferencer.

Tilbage til kursusoversigten.