SAMARBEJDSMØDER SOM KONFLIKTHÅNDTERING LIGHT

Dorte Nissen, Inpraxis

Tid:

Onsdag 29. september 2010 kl. 17.30 til 19.30

 

Sted:

Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 1700 København V.

 
Indhold:

En stor del af arbejdet med og omkring børn og deres familier er bygget op omkring et velfungerende samarbejde mellem familie og professionelle. Der bliver derfor holdt samarbejdsmøder, statusmøder opfølgningsmøder etc. Ofte behandler vi møder som relativt ukomplicerede kontekster og som noget der bare foregår ind imellem det egentlige arbejde. Men samarbejdsmøder er skueplads for kamp og store dramaer.

Vi vil tage udgangspunkt i nogle af de almindelige ideer om møder, som f.eks. at parterne i samarbejdsmødet bør have fælles forståelse af problemet, og at vi gennem en god dialog kan tale os frem til fælles ideer om hvad der videre bør gøres. Men - hvordan får disse ideer os til at handle, og hvilke effekter har det for samarbejdet, når der er vidt forskellige ideer på banen, forskellig status og forskellige positioner?

Vi vil se på hvorledes ideer fra narrativ konflikthåndtering, fra organisationstænkning og fra kommunikationsteori kan inspirere til anderledes mødeformer, hvor der tages udgangspunkt i forskellighed, og hvor interview er den bærende form.