Ekstraordinær generalforsamlingen 2011

På generalforsamlingen i Odense lørdag d. 12. marts 2011 valgte Irene Berri, vores mange årige kasserer, Inge Østergaard Holm-Petersen, som har været medvirkende til at løste bladets kvalitet og Solvejg R. Nielsen, som har været næstformand og som er kontaktperson på Bornholm at forlade bestyrelsen.

Følgende er valgt ind i bestyrelsen:

Kasserer: Elsebeth Gerner

Menig medl.: Susan Harnow

Menig medl.: Hanne Svensmark

 

Supleanter:

John Gurnæs

Ulla Fester

 

Kritiske revisorer:

Winnie Ørting

Ellen Hansen

Se hele referatet fra den ordinære generalforsamling i 2010 her!

Referatet fra den ekstraord. generalfors. 2011 kommer snart her!


Ekstraordinær generalforsamling

 

Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense (ved banegården).

med oplæg af Carsten Hornstrup

 

Lørdag den 12. marts 2011. kl. 10 til 15

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling:

 

STOKs  generalforsamlingen den 12. november 2010 pålagde bestyrelsen at indkalde til ekstra ordinær generalforsamling, da punkterne vedr. valg blev udsat.

 

I forbindelse med valg af ny kasserer, ønskede Irene Berri på daværende tidspunkt ikke genvalg. Generalforsamlingen konstaterede store uoverensstemmelser i bestyrelsen. Efter en debat foreslog dirigenten at suspendere generalforsamlingen. En enig forsamling besluttede, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med følgende punkter på dagsordenen:

 

Velkommen ved formanden. 

1. Valg af dirigent(er) 

2. Valg af referent(er) 

3. Orientering fra bestyrelsen 

4. Valg af kasserer

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Inge Østergaard og Solvejg Rosenkilde genopstiller ikke.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

7. Valg af 2 revisorer 

8. Evt.

 

Den ekstra ordinære generalforsamling indledes med et gratis oplæg af Carsten Hornstrup fra MacMann Berg ,samt forplejning.

 

 

Carsten Hornstrup er:

Medstifter, partner og ledelses- og organisationskonsulent samt ansvarlig for internationale relationer i MacMann Berg

 

Carsten er dels ledelses- og organisationskonsulent og dels ansvarlig for internationale relationer i MacMann Berg, hvor han udover sit konsulentarbejde også underviser på Masteruddannelsen i systemisk ledelse (Master of Science in Systemic Leadership and Organisation Studies).

 

Foruden at være en erfaren leder, konsulent og underviser med mange års erfaring fra private og offentlige organisationer beskæftiger Carsten sig med relations-, forretnings- og idéudvikling på den internationale arena. Dette gør han som Associate på Taos Institute, ligesom han i samarbejde med bl.a. Kevin Barge, Barnett Pearce, Karl Tomm, Kenneth Gergen og Peter Lang samt en lang række praktikere er med til at udvikle nye teorier og tanker inden for systemisk ledelses- og organisationsudvikling. Dette arbejde har bl.a. resulteret i tre bøger og en lang række artikler om emnet.

 

Carsten har tidligere arbejdet som bl.a. produktionsleder på Bang & Olufsen og som ledelses- og organisationskonsulent i Århus Amt og på Ledelsesakademiet (Århus Købmandsskole). Han har en uddannelse som cand.scient.pol fra Århus Universitet samt en international MSc in Systemic Leadership and Organisation Studies fra University of Bedfordshire i England.

 

Som leder og konsulent er han kendetegnet ved at være nærværende og innovativ med stor respekt for mennesker og deres forskelligheder. Carsten har i sit arbejde især fokus på, hvordan systemisk ledelse og organisationsudvikling kan videreudvikles og videreformidles. Han insisterer på, at denne videreformidling altid skal på en måde, hvor koblingen mellem teori og praksis er i centrum.

 

 

Forklaring fra bestyrelsen.

 

General forsamlingen blev et symptom på det sidste års udfordringer. Vi har som bestyrelse manglet at få det organisatoriske helt på plads og få skabt fælles procedure for arbejdet. Vi er en frivillig organisation, og vi i bestyrelsen har hver vores travle hverdag.

 

Hertil kommer at mange bestyrelsesmedlemmer har haft personlige og arbejdsmæssige problemstillinger, der har fyldt meget, hvilket har influeret på arbejdet i bestyrelsen. Mange diskussioner om kontekst og værdier er endt på det personlige domæne.  Vi tager selvfølgelig ansvaret for det der er sket, og vi vil tage disse erfaringer med i vores arbejde fremover.

 

Tilmelding til oplæg og forplejning senest den 25/2 2011 til Irene: ireneberri@mail.dk

 

 

 

Vel Mødt

 

På bestyrelsens vegne

 

Lisbeth Villumsen

Formand