AT GIVE FORM I TERAPI

Anna Fjeldsted, privatpraktiserende psykolog

Tid:

Tirsdag 22. marts 2011 kl. 17.30 til 19.30


Sted:

Forsamlingshuset Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 1700 København V.

 

Tilmelding og yderligere oplysninger:

Klik her

 

Indhold

I narrativ praksis skabes og genskabes fortællinger som en række af begivenheder forbundet over tid gennem et plot eller tema. I min praksis oplever jeg dog, at temaer formes og opløses i hinanden, og at spørgsmålet "hvad skal vi tale om?" ofte først giver mening tilbageskuende: "Hvad har vi talt om – og hvordan nåede vi frem til det?"
 
Med afsæt i kunstnerisk praksis, narrativ terapi og poststrukturalistiske ideer vil denne workshop sætte formgivningen i centrum og anskue den terapeutiske samtale som et kunstværk, der bliver til i stadigt formende og formsprængende bevægelser.

Med kunsten som metafor for samtalen kan vi få øje på de formgivninger, der finder sted i samtalen. Frem for at "finde sig selv", kan vi tænke på samtalen som en mulighed for at "give form til sig selv".
Det betyder også, at vi kan forlade ideen om, at vi skal finde vores egne ord og fortælle vores egen historie. I stedet kan vi give lyd til os selv igennem ord lånt af andre. Klicheer, metaforer og selvfølgeligheder bliver interessante som de kulturelle udsagn, vi former os selv i, og samtidig udsagn, der tager form af os, når vi lægger krop og stemme til.
 
I et konkret forløb med en ungegruppe eksemplificeres det, hvordan æstetiske formgivninger giver mulighed for terapeutiske samtaler som en fælles produktion af ord og billeder, der tager afsæt i kulturelle fortællinger og levendegøres i de unges fortællinger.
 
Der vil på workshoppen blive eksperimenteret med æstetisk formgivning og undersøges hvilke udsagn, der muliggøres herigennem. Workshoppen vil i dette perspektiv bl.a. se nærmere på tavleæstetik, brug af billeder samt poetisk dokumentation som måder at fastholde uden at fastlåse.


At få lov at udtale sig
Komme ud med nogle tanker
om noget ligetil
Stikord åbner døre for andre
Vi kan give hinanden ord

- Ungegruppen 2010


Jeg kan holde fast i det komplicerede
Tavlen gør det håndgribeligt
Der er ikke mere end det, der er
I morgen er det andre ting, jeg lægger mærke til

- Mette 2009


Om oplægsholder Anna Fjeldsted

Psykolog med privat praksis. Narrativt trænet terapeut, supervisor og underviser.
Har i 2009-10 været tilknyttet Center for Narrativ Terapi i Helsingør. Har nu egen praksis i København.
Har i de sidste par år afholdt en række kurser og workshops om narrativ teori og praksis med særligt fokus på arbejdet med unge.