Torsdag d.28 april kl. 19 - 21.30 ca.
På Familiecentret Spiren, Godthåbs vej 1, i Holstebro
 
CMM i skole-hjem-samarbejdet
Familieværksted Inter har valgt at afprøve CMM som dialogværktøj i forbindelse med et skole-hjem-samarbejdsprojekt, der skal styrke dialogen og kontakten mellem skole og hjem.
På workshoppen vil to terapeuter fra Inter introducere til metoden og fortælle om deres erfaringer med anvendelsen af strukturerede CMM-dialoger i bestræbelserne på at skabe et værdigt møde mellem forældre og skole.
Programmet vil bestå af oplæg, dialog og træning.
Terapeuter: Bo Lyby og Lone Hersted. 
Tilmelding gerne snarest og senest 26 april (3 Påskedag)
 
Vel Mødt Mange hilsener
Mette Westergaard
kontaktperson STOK Vestjylland