Stok årsmøde 2012 blev afholdt i Svendborg 9. og 10. nov. 2012 med overskriften

Familier, terapi og forskning på dagsordenen

Hovedoplægsholdere:

Magnus Ringborg og Susanne Bargmann

 

Magnus Ringborg vil præsentere Attachment Based Family Therapy

(ABFT), som teoretisk bygger på tilknytningsteorier og metodisk

bygger den på den strukturelle familieterapitradition. Ved at bringe

tilknytningsteorien så direkte ind i familieterapien, samt ved at

fokusere på relationer og følelser i relationer, mere end på individets

kognitioner, mener Magnus Ringborg at postmoderne, eller

post-strukturelle, terapeutiske traditioner, som narrativ terapi og

Milanoskole- og sprogsystemiske familieterapitraditioner udfordres.

 

Susanne Bargmann: ”Hvordan kan vi vise, at det vi laver virker?”-

Om systemisk og narrativ terapi i en verden hvor ”evidens”er blevet

en magtfaktor. Vores professionelle verden er stærkt påvirket af

begreber som: Evidens, effekt, dokumentation, kvalitetssikring,

effektivisering, mv. På mange psykoterapeutiske arbejdspladser og

i mange behandlingskontekster implementeres evidensbaserede

teknikker, hvilket betyder at f.eks. systemiske og narrative ideer får

svære kår pga. den begrænsede forskningsmæssige evidens.

 

Handouts på www.susannebargmann.dk

 

Handouts fra workshops:

 

Terapeutisk undersøgelse ved Anders Buster Kallesøe, Thomas Bjørn Hansen og Tina Juhl, Poppelgården Familiecenter, Hvidovre Kommune