Forskningsartikler

Artiklerne må citeres frit med kildeangivelse


Systemisk Forum 2012 nr. 1: Forsknings Forum, Så åbner ballet
Af John Gurnæs

Systemisk Forum 2012 nr. 2: Tips til at læse en forskningsartikel
Af Susanne Bargmann

Systemisk Forum 2012 nr. 2: Evidens under lup
Af Morten Kallehauge og Kasper Hanghøj

Systemisk Narrativt Forum 2012 nr. 3: Evidens under lup: Evidens er ikke bare evidens
Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby,

Systemisk Narrativt Forum 2012 nr. 3: Tips til at læse en forskningsartikel (2)
Af Susanne Bargmann

Systemisk Narrativt Forum 2012 nr. 4: Evidens under lup: Hvordan kan vi dokumentere at det vi laver virker?
Af Susanne Bargmann og Laura Tang Jensby

Systemisk Narrativt Forum 2012 nr. 4: Når terapi ikke virker
Af Kasper Hanghøj

Systemisk Narrativt Forum 2013 nr. 2: Vejen til mestring
Af Scott Miller og Mark Hubble

Systemisk Narrativt Forum 2013 nr. 2: En dag med Bruce Wampold - Fokus på fælles faktorers betydning
Af Laura Tang Jensby og Mads Bonde Ubbesen

Systemisk Narrativt Forum 2013 nr. 3: Vejen til mestring - del 2
Af Scott Miller og Mark Hubble

Systemisk Narrativt Forum 2013 nr. 4: Hvordan sikrer vi vores faglige udvikling?
Af Susanne Bargmann

Systemisk Narrativt Forum 2014 nr. 1: STOKs forskningsgruppe i Kafkas Hus
På STOKs forskningsgruppes vegne, John V. Gurnæs og Mads Bonde Ubbesen