Systemisk Narrativt Forum
- STOKs medlemsblad &

FOKUS på Familien - Nordisk systemisk tidsskrift

Systemisk Narrativt Forum er bladet for STOKs medlemmer - og af STOKs medlemmer. Med artikler, indlæg, anmeldelser, annoncer med meget mere. Noget af indholdet skabes af bladudvalget - og meget skabes af dig som medlem. Skriv gerne artikler og anmeldelser, opråb og refleksioner, rejsebreve og anekdoter.

Bladene fra 2017 og fremad kan læses på Issuu

Det nordiske systemiske tidsskrift Fokus på Familien udkommer kvartalsvis og sendes til medlemmerne. Der er desværre ikke længere adgang til bladarkivet, hvorfor vi må henvise til bibliotekerne.

Medlemmer kan læse tidligere udgaver af Systemisk Forum og Systemisk Narrativt Forum ved at vælge menuen til venstre. Hvis du ikke er medlem er har du kun adgang til at læse det nyeste nummer af Systemisk Narrativt Forum .

Årets deadlines for annoncer og artikler i Systemisk Narrativt Forum:

Nr. 1: 1. december
Nr. 2: 1. marts
Nr. 3: 1. juni
Nr. 4: 1. september

 

Yderligere information om annoncer og bladudvalg findes her!