Årmøde 8. - 9. november 2019


STOKs årsmøde i 2019 handler denne gang om dialog på forskellige måder. Dialog har mange fætre og kusiner: relation, sprog, dialekt, mentalisering, den ikke vidende position mv.

ET DIALOGISKE PERSPEKTIV har inspireret mange familieterapeuter og andre indenfor og udenfor STOKs vennekreds. I år har vi søgt udenfor vores nationale grænser, for at finde frem til en person, der har noget på hjertet vi kan tage del i og blive klogere af. Det er os en glæde både at kunne præsentere Haldur Øvreeide og Anders Fogh Jensen på årsmødet.

Dialog kan betyde mange ting, og den russiske lingvist Michail Bakhtin, skrev: ”hvert udsagn råber på et svar”. Vi vil derfor anråbe alle STOKs medlemmer og alle andre der er interesseret, at komme i dialog med Haldur Øvreeide og Anders Fogh Jensen, som vil fortælle, om hvordan de bruger dialogen i sit arbejde.

Dialog er det, som vi alle er inviteret ind i fra vores første øjeblik i livet, og derfor en af forklaringerne på, hvorfor det er så effektivt at gå efter dialogen i samtaler og behandling. Alligevel er der mange forhindringer for dialog. Krig, konflikter, magtsyge politiker og andre, der ikke gider lytte. Derfor kræves det mange gange en praksis, der kan genetablere dialogen. Peter Lang sagde, at konflikter opstår når dialogen er gået i stå.

I Sydafrika gennemførte Desmund Tutu den så kalde sandheds-kommision, hvor dem der ville vidne om sine overgreb under apartheidtiden, fik amnesti. De fik tid til at lette sit hjerte, mod at de undgik straf for sine forbrydelser. Tilgivelsen er stor her, men forudsætningen er modet at indgå i dialogen. I Finland har Jaakko Seikkula og sine kollegaer arbejdet med Åben dialog, en praksis som, lige de nævnte, har sin gennemslagskraft ved at etablere en situation, hvor alle bliver hørt og får mulighed til at tale om sine bekymringer, erfaringer og forslag.

En tidligere tese indenfor det systemiske var, at forklaringen (til problemet) lå i beskrivelsen. For at sige noget af det samme i 2019: fælles for disse praktikker er, at forandringen ligger i dialogen.

STOK har til årsmødet 2019 slået op et stort brød, som vi nu vil byde alle til at komme og spise. Årsmødet er, som altid, ”all inclusiv”: hovedoplæg, mange stimulerende workshops, såvel som frokost og festmiddag, OG STOKs generalforsamling, hvor vi i dialog er med til at skabe STOKs fremtid.

Dette årsmøde er også en opvarmning til den Nordiske Kongres i Familieterapi, som Danmark i 2020 er vært for.