Program

8.30 Ankomst og registrering
9.00 Velkomst v. STOKs formand Lisa Romlund
9.15 Det handler stadig om frihed
v. Anette Holmgren
12.00 Frokost
13.00-15.00 Generalforsamling
15.00 Pause
15.30-18.30 Systemiske bølger - Fortid, nåtid og fremtid
v. Lennart Lorås
19.00 Festmiddag


7.30 Morgenmad
9.00-10.15 Workshop
10.30- 12.45 Når verden kalder på ekspertise og sikkerhed:
Systemiske og narrative perspektiver på viden, tvivl og fortrydelse

v. Dorte Nissen, Thilde Westmark & Dorte Lund-Jakobsen, inpraxis
12.45 Afslutning & Madpakker