STOK EVENT 2017

Sammen om at gøre verden større.
Et narrativ og systemisk forum.
d. 19 maj i København

STOK har i næsten 30 år været en fagligt forum og et udviklende netværk for systemiske og narrative praitikere fra hele verden. Den har samlet systemisk og narrative tænkende på tværs af uddannelse og landsdel. Foreningen har i 30 år været primært for konsulenter, psykologer familiebehandlere. Men de narrative og systemiske ideer og praksisser er i dag meget længere ude. De lever i enhver organisation, og de udvikles i dag også blandt pædagoger, lærer og mange flere.

Derfor har STOK et ønske om at inviterer disse faggrupper ind i STOK og synes selv at kunne tilbyde et fagligt udviklende netværk. Derfor har vi i STOK lavet STOK EVENT 2017

I et ønske om at skabe et netværk, hvor det handler om at få lov til at fornemme hvad der kommer nedefra, der hvor ideer, viden og erfaringer spirer. Hvor det handler om at dyrke det værdifulde i at have et fagligt narrativt og systemisk fællesskab, og hvor forskellighed stadig hyldes på måder, hvor en bred vifte af faggrupper mødes? Det tror vi på, og vi ønsker at I skal være med. Derfor mødes vi over et væld af workshops, ted-talks, nyder udsigt over Københavns havn, spiser på papirøen og danser mens vi griner.

Sted: Langebrogade 1, Opgang B1, 1411 København K

Se program og oversigt over workshop på Facebook - opdateres løbende
Læs også nærmere på Facebook om tilmelding og ledige pladser

Rikke Horsgaard 4243 6343 Rikke.Horsgaard@gmail.com
Julie Falentin 2946 8513 JulieFalintin@gmail.com
Torben Pedersen Skovby 6177 4792 Nordiskfamilieterapi@gmail.com
Dorte Nikolajsen 2098 7879 dorte@danskstok.dk