Årsmøde 2006

REFLEKTERENDE PROCESSER I FORSKELLIGE KONTEKSTER

Hovedoplægsholder: Tom Andersen

Paneldialog mellem tre skandinaviske kapaciteter, som på forskellige måder arbejder med reflekterende processer:

Tom Andersen, Norge

Judit Wagner, Sverige

Jørn Riber, Danmark

Læs mere her.

Stoks årsmøde 2006 afholdes fra fredag den 10. november til lørdag den 11. november i Vejle.

Sæt kryds i kalenderen!

Har du lyst til at afholde en workshop, så
kontakt bestyrelsen.

Priser:

Medlem
Enkelt værelse 2950,00 kr.
Dobbeltværelse 2450,00 kr.
Uden overnatning 2100,00 kr.

Ikke medlem:
Enkelt værelse 3450,00 kr.
Dobbeltværelse 2950,00 kr.
Uden overnatning 2600,00 kr.

Tilmeld dig ved at indbetale det rette beløb på:
Giro 4 568 826  (blanket 01)
v. Dansk forening for Systemisk Terapi og Konsultation
Irene Berri
Joensuuvej 146
4000 Roskilde