STOKs årsmøde 2006
10. og 11. november

Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle


Reflekterende processer i forskellige kontekster

Program

Fredag

Kl.   8.30                      Ankomst og indlogering

 

Kl.   9.30 – 10.00         Velkomst v. Ole Nygaard

 

Kl. 10.00 – 12.00         Årsmødets hovedoplæg ved Tom Andersen

                                     ”Reflekterende processer i forskellige kontekster”.

 

Kl. 12.00 – 13.00         Frokost

 

Kl. 13.00 - 14.30          Paneldialog:

                                     Tom Andersen – reflekterende processer gennem 20 år.

                                     Judit Wagner – refleksioner inden for fængselsmurene

                                     Jørgen Riber – refleksioner i arbejdet med børn

 

Kl. 15.00 – 16.30         Workshops:

 

                                     Hvordan undgår vi, at det bliver tvært at arbejde tværfagligt?

                                     Lisbeth Villumsen

                                     Hvordan kan et system hjælpe de professionelle, således at familiesager og
                                     andre professionelle opgaver løses på en udviklende, lærerig og somme
                                     tider hurtigere og sjovere måde?

                                     Denne workshop vil give eksempler på, hvordan et professionelt system
                                     via organisering og metoder kan opbygges og skabe grobund for nye
                                     reflekterende processer i tværfaglige / tværsektionelle personalegrupper i 
                                     et trygt forum. Der gives eksempler på, hvordan alle der arbejder i en sag,
                                     ligesom familien må have aktier i butikken for at det lykkes. Når familien
                                     selv har aktier i butikken, skal de ikke længere bruge deres energi på at
                                     finde ud af, hvad forskellige faggrupper er enige og uenige om.

 

                                     Tre vinkler på reflekterende samtaler - i et reflekterende format

                                     Bodil Burian, Solvejg Rosenkilde Nielsen & Jacob Mosgaard

                                     Reflekterende samtaler kan ofte noget helt særligt. Det har mange af os
                                     oplevet på vores egen krop og på vores egne tanker. Noget nyt finder
                                     sted, noget nyt opstår. Men hvad er det, de reflekterende samtaler kan?

                                     Med udgangspunkt i alle de ideer, vi hver især har udviklet gennem
                                     deltagelsen i bogen "Reflekterende prosesser i praksis" vil vi gå i dialog
                                     med hinanden og med workshoppens øvrige deltagere. Vores
                                     udgangspunkter er forskellige: Hhv. forskning, organisationsudviking og
                                     behandling. Vi er interesserede i at fortælle om og lytte til forskellige
                                     opfattelser af, hvad reflekterende processer er, hvad de kan bruges til i 
                                     praksis og hvori deres særlige styrker ligger.

                                     Selve workshoppen vil være et eksperiment i reflekterende processer. Vi 
                                     ønsker at skabe en proces, hvor vi gensidigt lader os påvirke og inspirere.

 

                                     Diagnoserne inviterer os til at blive tydelige med vores ...

                                     Søren Hertz

                                     Den diagnostiske kultur matcher et samfund med stigende fokus på, at det
                                     er den enkelte, der ikke formår at leve op til forventningerne.

                                     Den systemiske tankegang udfordrer i sig selv denne dominerende
                                     tænkning.

                                     Med udgangspunkt i video sættes denne mulighed for udfordring i
                                     perspektiv. Vi må sørge for at gøre det, vi bidrager med, stort.

 

                                     Os der kan. Ideen om at opgive ekspertrollen

                                           Margit Kristiansen

                                     Oplæg vedrørende Granhøjens arbejde med at forsøge at integrere de
                                     systemiske / narrative ideer og metoder i vores praksis med bl.a.
                                     borderlineproblematikker.

                                     Ideen om, at hvis vi er dem der kan, er de andre så dem der ikke kan? Hvis
                                     de andre bliver dem de kan, er vi så dem der ikke kan?

                                     Vi forsøger at gøre op med den moderne verdens syn på eksperter i
                                     behandlingssystemet, kan man være ekspert på andre menneskers liv?

                                     Debat vedrørende Granhøjens praksis, hvor vi vil svare på spørgsmål,
                                     samt 
debattere i plenum.

 

                                     ”Kreative” refleksioner

                                     May Scharling 

                                     Refleksive processer foregår oftest ved brug af ord. Der ligger imidlertid
                                     muligheder i at hjælpe de sproglige udtryk på vej med symbolsk materiale.
                                     En familien eller en supervisionsgruppe kan gennem udvalgte kort
                                     udtrykke deres oplevelse af et bestemt tema eller spørgsmål. Kortene
                                     danner udgangspunkt for gruppens refleksioner med og om hinanden.

                                     Billeder synes at muliggøre at noget, der knapt har fundet sit sproglige
                                     udtryk, kan begynde at blive delt med andre. At børn og voksne kommer
                                     på lige fod. At de personer, der måske ellers finder det svært at formulere
                                     sig gennem ord, bliver mere artikulerede og aktive.

                                     ”Kreative” refleksioner kan også udtrykkes gennem brug af modellervoks
                                     eller bare de forhåndenværende materialer.

                                     Workshoppens indhold vil være præsentation af ideer og vignetter fra 
                                praksis med kort reference til flere forskellige bagvedliggende teoretiske 
                                     og metodiske inspirationer.
 Håbet er, at deltagerne udveksler deres ideer
                                     til ”kreative” refleksioner med hinanden.

                              

                                     Narrativ gruppeterapi – ” A life-journey” … med fokus på bevidning /
                                     outsider witness praksis

                                     Anne Saxtorph og Anne Romer

                                     Inspireret af Whites narrative teori og praksis startede vi en gruppe. Vores
                                     interesse var bl.a. ”storylines, absent but implicit” og opbygning af og
                                     bevidning af vores foretrukne identiteter, dekonstruktion af de negative
                                     identitetskonklusioner, vi ofte (be)dømmer os selv udfra. Derudover som
                                     terapeut at forholde sig decentreret, men indflydelsesrig og at udfordre
                                     ideen om terapeuten, som ekspert. Vi vil introducere til den særlige form
                                     for reflekterende teamarbejde, som i den narrative praksis kaldes outsider
                                     witness. 

                                     I gruppen blev der talt om personlige problemstillinger, intentioner i livet,
                                     værdier og forhåbninger.

                                     Temaer til workshoppen:

                                     Hvad særligt er der ved narrativ terapi i gruppe?

                                     Terapeutens position: decentreret praksis, dekonstruere ekspertviden,
                                     magt og positionering?

                                     Outsider witness team: Ideerne, praksis, strukturering mm.

                                     Vi vil eventuelt vise videoklip.

 

 

 Kl. 17.00 – 19.00       Generalforsamling

 

Kl. 20.00 – ?               Festmiddag

 

 

 

Lørdag

 

Kl.   8.00 –   9.30         Morgenmad

 

Kl.   9.30 – 11.00         Workshops:

 

                                     Reflekterende samtaler i organisationsudvikling

                                     Solvejg Rosenkilde Nielsen

                                     Workshoppen handler om hvordan man ved brug af reflekterende samtaler
                                     i organisatorisk og faglig udvikling, kan få inddraget mange og brede 
                                     aspekter.

                                     Ved at lytte på, og reflektere over hinandens ideer, tanker, erfaringer,
                                     behov samt muligheder fra forskellige perspektiver, i fælles rum, skabes
                                     energi og basis til fremtidig udvikling og organisering.

                                     I forbindelse med kommunesammenlægning bliver personale sammenbragt
                                     med hver deres arbejdskultur og håb for fremtiden. Den reflekterende
                                     samtale kan her bidrage til udvikling af en fælles kultur.

                                    

                                     Identitetsskabende relationer. Miljøterapi i en ny kontekst

                                     Margit Kristiansen

                                     Oplæg vedrørende Granhøjens arbejde med narrative perspektiver i
                                     praksis.
                                     Med cases der viser hvordan de relationer vi har til vore klienter, er med til
                                     at skabe vores og deres identitet.

                                     Granhøjens personale vil fortælle om de tanker og metoder som er en del af det miljøterapeutiske tilbud.

                                     Præsentation af det miljøterapeutiske perspektiv i praksis.Video med en case.

                                     Debat med spørgsmål fra deltagerne. Personale fra Det Miljøterapeutiske
                                     Tilbud Granhøj vil besvare spørgsmål og diskutere synspunkter i plenum.

 

                                     Reflekterende processer i terapigrupper for kvinder med 
                                     spiseforstyrrelser

                                     Svend Aage Rasmussen og Trine Svarrer

                                     I workshoppen vil vi fortælle om, hvordan vi i samarbejde med patienterne
                                     arbejder med reflekterende processer i spisegrupper på Psykoterapeutisk
                                     Center Stolpegård. Vi vil fortælle om patienternes erfaringer med denne 
                                     form for praksis og se på vores praksis i sammenhæng med den udvikling,
                                     der har været i Tom Andersens teori og praksis og med den form for 
                                     reflekterende praksis, der er udviklet inden for narrativ terapi af Michael
                                     White.

                                     Når den gode stemning er i fare – narrative ideer i arbejdet med
                                     personalegrupper

                                     Dorte Nissen

                                     Grupper og organisationer går ind imellem død i samarbejdet, eller der
                                     opstår konflikter hvor der tales højt og længe eller måske slet ikke.

                                     Hvordan kan ideer fra narrativ terapi og mediation belyse arbejdet med
                                     ideudveksling og konflikter i personalegrupper: Belyst gennem forskellige
                                     cases vil vi se på, hvordan bevidning og andre narrative praksisformer
                                     kan bidrage til særlige samtaler - samtaler, som skaber muligheder for at
                                     grupper kan lytte til hinanden, forbinde sig og tage nye skridt sammen.

 

 

Kl. 11.30 – 12.30        Frokost