STOK fyraftensmøde 26.6.24

Det handler altid om noget - ikke om nogen

Karen Marie FiirgaardKender du det, at der bliver talt lidt om en kollega, eller om én fra en anden afdeling, en forældre eller en pårørende eller en chef?

Indimellem kan vi komme til at snakke om nogen, som om at de er et problem. Måske er de for sløve? For energiske? For snakkende? For stille?, eller hvad vi nu sætter på af labels. Den slags
snak om “nogen” som er “et problem”, kan føre os ned ad en vej, belagt med misforståelser, forsvar, ængstelighed, skam, smerte og kamp.

Den australske forfatter og terapeut, Michael White, som har bidraget meget til udvikling af den narrative metode, havde en skøn læresætning, som lød: “Et menneske kan ikke være et problem.
Det er problemet der er problemet”. White var optaget af hvordan vi bruger sproget og tilbyder principper for det vi kan kalde “eksternalisering” - altså, at vi adskiller problem og person.
Det er således ikke “nogen” der er problemet, men derimod “noget”, f.eks. “sløvheden” “energien”, “snakken” “tavsheden”, osv.

Går vi et skridt videre, så kan vi kigge ind i hvad problemet, altså f.eks. “snakkeriet” gør ved os, betyder for os, og lokker os til at tænke og gøre.

At tale om “nogen” i stedet for “noget” låser os fast i at sætte labels på de andre. At skille personen fra problemet, gør det derimod muligt for at tale om det som svært, uden at “såre nogen”.
Har du lyst til at høre lidt mere om eksternaliserende sprogbrug efter Michael Whites narrative samtaleprincipper, blandet op med lidt fra den kognitive terapis værktøjskasse og krydret med lidt
tanker om forråelse? Foredraget vil give dig indsigt i, hvordan du kan fokusere på problemerne i stedet for personer og dermed fremme en mere konstruktiv og empatisk dialog på din arbejdsplads
og i relationen til samarbejdspartnere og borgere. https://erhvervspsykologen-aarhus.dk/det-boeraltid-handle-om-noget-fremfor-om-nogen/

Du får et sæt af gode og perspektiverende spørgsmål med hjem .

Praktisk
Fyraftensmødet er gratis og åbent for alle interesserede
Max 40 deltagere. STOK er vært ved vand og en lille servering
Tilmelding senest den 20. juni til dbf@aabenraa.dk

https://danskstok.dk/memberportal/subscribe/index/141778

Dorthe Beck Frederiksen
Kontaktperson og bestyrelsesmedlem

Karen Marie Fiirgaard er en erfaren erhvervspsykolog med over 30 års erfaring inden for ledelsespsykologi, supervision, krisehåndtering, organisationsudvikling og meget mere. 

Hun er passioneret omkring at hjælpe organisationer med at finde nye perspektiver og frigøre handlekraft, sådan at ledere og medarbejdere kommer til at stå stærkere sammen i arbejdsfællesskabet.

Hun er beskikket censor på Aarhus Universitet, suppleant til Psykolognævnet og skriver artikler til
fagblade.

Læs mere om hendes arbejde https://erhvervspsykologen-aarhus.dk og hendes tilgang https://erhvervspsykologen-aarhus.dk/why/